• บน1
  • บน2
  • บน3

news1

ข่าวประชาสัมพันธ์

i3ขอเชิญสั่งซื้อลำไยสด คุณภาพเกรด A จากสหกรณ์ในภาคเหนือ ผ่านทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย ภายใต้โครงการ "อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์"
i1 ขอเชิญชวนพี่น้องในกระบวนการสหกรณ์ร่วมบริจาคเงินเพื่อส่งไปช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นที่ประสบภัยน้ำท่วม

i12 รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
i9   ระเบียบจังหวัดอ่างทองว่าด้วยการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2561 (ภาพประกอบการคัดแยกขยะ)

i8   ดาวน์โหลดคู่มือสหกรณ์สีขาว และหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาล

 


5869rboy8ytrb1

ss