ข่าวรับสมัครงาน

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด new4 (เผยแพร่ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด (เผยแพร่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2562)
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คลิกเพื่อดูรายละเอียด  (เผยแพร่ วันที่ 30 เมษายน 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
 • ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ป้ายข่าวกิจกรรม

ระบบงาน

CPD Card Online Label2e project labelle sarabunmaill

Profile1profile2profile3business

jobsliplwel