ข่าวรับสมัครงาน

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างคนพิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
  • ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ป้ายข่าวกิจกรรม

ระบบงาน

CPD Card Online Label2e project labelle sarabunmaill

Profile1profile2profile3business

jobsliplwel