ประกาศรับสมัครงาน

2134  ประกาศรับสมัครผู้พิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ new2 e0  
2134  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
2134  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  
2134  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
2134  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์   


Icon news

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items