banner news

1

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด และกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด

1502603339987

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

8228

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรของสหกรณ์ในจังหวัดภาคเหนือกระจายลำไยคุณภาพจากสหกรณ์การเกษตรตำบลแม่ลาว จำกัด อ.เชียงคำ จ.พะเยา ให้กับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 2.8 ตัน