banner news

DSC 7641

วันที่ 11 ธันวาคม 2561  นายสันทาน สีสา ผู้ตรวจราชการกรม  เขตตรวจราชการที่ 8,9  เข้าร่วมการประชุมรับทราบนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อบริการงานในเขตตรวจราชการ 8 และจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

IMG 0082

นายก่อเกียรติ สวนศิริ สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ นำทีม ข้าราชการ พนักงานราชการ ร่วมโครงการวันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดฉะเชิงเทรา 

S 41164803

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ฯและพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร