banner news

DSC 2359

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 ณ บริเวณฝายมีชีวิตบ้านนาอิสาน หมู่ที่่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

DSC 1670 1

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นางสมศรี คนมั่น นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมการจัดเตรียมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา

DSC 1483

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินธุรกิจการผลิตมะม่วงคุณภาพของสหกรณ์ชมรมชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัด อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา