banner news

DSC 0128 0 20

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ภาคการเกษตร ณ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จำกัด

1

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายอดุลย์  คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด และกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านโพธิ์ จำกัด

1502603339987

วันที่ 12 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560