คอมโพเน้นท์

ban information11

เรื่องทั่วไป

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน (พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 อัตรา)

previewประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย  (01/04/62)
preview
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน  (20/03/62)

preview โปรแกรมรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อ  (18/05/61)
preview บัตรสมาชิกสหกรณ์ Co-op Member Card ผ่านเครื่อง Mobile EDC (08/05/61)

preview 
ร่างระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  (21/09/60)
preview แบบรายงานวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ (08/08/60)

 

 corncoop2562

 

 

ban information1


แผนที่ตั้งสำนักงาน