ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและประเมินคุณสมบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผ่านการเลือสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบและประเมินคุณสมบัติเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินคุณสมบัตินตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์