Black Ribbon
  • 003
  • 004
  • 007
  • 008

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560คลิก

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี 2560

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เพื่อติดตามเร่งรัดผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี 2560 รวมทั้งติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

  

 

 

 

003614
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
103
44
172
3086
1410
1083
3614

Your IP: 54.162.181.75
2017-09-26 16:08

hqdefault copy