Black Ribbon
  • 003
  • 004
  • 007
  • 008

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560คลิก

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

15 สิงหาคม 60 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ้นค้าเกษตรคุณภาพ 

15 สิงหาคม 60 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์สิ้นค้าเกษตรคุณภาพ โดยมี นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นเกียรติในงานตามโครงการพัฒนาเชียงรายให้เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ลำไย ประจำปี 2560 ที่บริเวณลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย

นายสมชัยกล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการรวบรวมและส่งลำไยในโครงการนี้ของจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นการกระตุ้นผลผลิตจากลำไย รวมทั้งนำพืชผักจากกลุ่มเกษตรปลอดภัย และผลไม้อื่นๆ  มาจัดแสดงและจำหน่ายในราคาย่อมเยา และพัฒนาสินค้าสินค้าที่มีศักยภาพให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนได้ช่วยเหลือการตลาดการประชาสัมพันธ์ปรับปรุงพัฒนาสินค้าเกษตรเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม

ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกลำไย จำนวน 30 ตัน ภายใต้ความห่วงใย สู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไยไปยังตลาดไทย กรุงเทพฯ จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น ด้วย

  

 

 

 

003613
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
102
44
171
3086
1409
1083
3613

Your IP: 54.162.181.75
2017-09-26 16:07

hqdefault copy