Black Ribbon
  • 003
  • 004
  • 007
  • 008

 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560คลิก

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

25 สิงหาคม 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 

 25 สิงหาคม 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เข้าตรวจเยี่ยมการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดยมีนายวีนัส วงศ์ขัติย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด

 

 

 

 

003576
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
65
44
134
3086
1372
1083
3576

Your IP: 54.162.181.75
2017-09-26 15:59

hqdefault copy