Black Ribbon
  • 003
  • 004
  • 007
  • 008

700x180

 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 1 (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์)คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี 2560คลิก

 รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 รายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินความรู้ ฯ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปและนักวิชาการสหกรณ์ คลิก

 

firstjpg

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับมอบเกียรติบัตร ในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การแนะนำส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 วันที่ 29 กันยายน 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับมอบเกียรติบัตร ในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การแนะนำส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ประเภทสหกรณ์ประมง และมอบโล่รางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ให้แก่สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย ในประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปใช้การบริหารจัดการกิจการของตน สมารถแก้ปัญหา และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรในภาคเกษตร สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์เองก็จะเกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงแบบยั่งยืน เนื่องในโอกาส เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

005228
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
12
41
12
4763
1323
1701
5228

Your IP: 54.166.199.178
2017-10-22 05:56

hqdefault copy