• 003
  • 007
  • 008

 

  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  รายชื่อผู้ผ่านการปรเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่2 (สอบสัมภาษณ์)   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับมอบเกียรติบัตร ในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การแนะนำส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแบบอย่างที่ดี

 วันที่ 29 กันยายน 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย รับมอบเกียรติบัตร ในนามสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้การแนะนำส่งเสริม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นแบบอย่างที่ดี ในการดำเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2560 ประเภทสหกรณ์ประมง และมอบโล่รางวัลชนะเลิศรางวัลที่ 1 ให้แก่สหกรณ์ประมงพาน จำกัด จังหวัดเชียงราย ในประกวดการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปี 2560 เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของการน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และปฏิบัติพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรนำไปใช้การบริหารจัดการกิจการของตน สมารถแก้ปัญหา และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เกษตรกรในภาคเกษตร สมาชิกสหกรณ์ รวมทั้งสหกรณ์เองก็จะเกิดความเข้มแข็ง และมั่นคงแบบยั่งยืน เนื่องในโอกาส เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 45 ปี ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 

 

015045
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
22
71
141
14392
1425
1755
15045

Your IP: 54.198.149.239
2018-03-20 09:30
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

29101893 869269906601298 2506015199903875072 n 1