• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561  >>ดาวน์โหลด<< 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคารับจ้างเหมาบริหาร(บุคคลธรรมดา) เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562   >>ดาวน์โหลด<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกรระดับจังหวัด  เพื่อให้การดำเนินโครงการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพข้าวปีการผลิต 2560/61 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินการ และสนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า คณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร คาดการณ์ความต้องการข้าว ปีการผลิต 2560/61 จำนวน 4.99 ล้านตัน ปริมาณการผลิต 8.07 ล้านตัน ซึ่งมากเกินความต้องการของตลาด 3.08 ล้านตัน ส่งผลกระทบใหเราคาข้าวเปลือกตกต่ำ คณะทำงานฯจึงกำหนดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 12  สหกรณ์โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและแปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2.5 ล้านตัน วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาทให้กับระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่อง

          นายสมชัย กล่าวต่อไปว่าในส่วนของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 12 สหกรณ์ รวบรวมข้าวเปลือกเพื่อขาย และข้าวเปลือกเพื่อแปรรูป รวมปริมาณ 122,862 ตัน และประสงค์ขอกู้เงิน ธ.ก.ส. จำนวน 1,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/1 จำนวน 132,334 ราย ซึ่งจะได้นำเสนอขอรับการสนับสนุน ตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ต่อไป เพื่อช่วยชะลออุปทานข้าวเปลือกในตลาดมาจำหน่ายไม่น้อยกว่า 122,862 ตัน และเพิ่มมูลค่าจากการรวบรวมและแปรรูปข้าว โดยเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสถาบันเกษตรกร จะได้รับผลประโยชน์จากโครงการไม่น้อยกว่า 132,334 ครัวเรือน เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรเกิดความเข้มแข็ง และเชื่อมั่นว่า สหกรณ์สามารถช่วยเหลือสมาชิกได้อย่างแท้จริง และยั่งยืนต่อไป

 

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

050681
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
57
88
145
49722
2174
4087
50681

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:51
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

Untitled 1

จังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018