• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561  >>ดาวน์โหลด<< 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคารับจ้างเหมาบริหาร(บุคคลธรรมดา) เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562   >>ดาวน์โหลด<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

            ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ 56 แห่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์และผู้แทนสำนักตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รวม 198 คน ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท

         นายสมชัย กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ลงนามบันทึกความเข้าใจในการประสานความร่วมมือป้องกันการฟอกเงินผ่านกิจกรรมสหกรณ์ เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำผิด ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จึงได้ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดอบรมให้ความรู้การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นมูลค่ารวมตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปและสหกรณ์มีวัตถุประสงค์ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับฝากเงิน ให้กู้ ให้สินเชื่อ รับจำนองหรือรับจำนำทรัพย์สิน หรือจัดให้ได้มาซึ่งเงินและทรัพย์สินต่างๆโดยวิธีใดๆซึ่งมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและทราบถึงลักษณะที่เข้าข่ายต้องรายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

         นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้สหกรณ์ที่เข้ารับการอบรมเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมายฟอกเงิน และ ขอความร่วมมือจากสหกรณ์ให้การสนับสนุน หากพบว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ให้แจ้งสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ที่มีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมตามกฎหมายฟอกเงิน กลุ่มเป้าหมายที่ต้องดำเนินการ หลังจากการอบรม ฯ สหกรณ์ต้องรายงานธุรกรรมทางการเงิน โดยการกรอกข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ เป็นฐานข้อมูลสำคัญ เพื่อการประเมินความเสี่ยงในการบริหารจัดการ เพื่อปกป้องคุ้มครองระบบสหกรณ์ มิให้ได้รับความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงิน สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พึ่งพาของประชาชน ต่อไป

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

050677
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
53
88
141
49722
2170
4087
50677

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:50
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

Untitled 1

จังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018