• 003
  • 007
  • 008

 

  ประกาศรับสมัครคนพิการเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   คลิก  

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก  

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ(ทั่วไป) และนิติกรปฏิบัติการ(ทั่วไป)คลิก

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

pic newyear

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

"สหกรณ์เชียงรายเดินหน้าเชื่อมโยงเครือข่ายลดต้นทุนการผลิต"  เปิดการอบรม “การประชุมเชื่อมโยงธุรกิจการผสมปุ๋ยเคมี(แม่ปุ๋ย)” ของสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายและสหกรณ์ในจังหวัดภาคเหนือ 

 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ จำนวน 61 แห่ง  ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมืองเชียงราย

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม) จำนวน 10,165,000 บาท และได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดเชียงราย ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรโดยการลดต้นทุนการผลิต ให้จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด มอบให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยผสม  จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ สามารถผสมปุ๋ยจำหน่ายให้แก่สมาชิกรวมแล้ว จำนวน 451.60 ตัน มูลค่าที่จำหน่ายให้แก่สมาชิกคิดเป็นเงิน 5,181,108 บาท หากต้องซื้อปุ๋ยตามราคาท้องตลาดคิดมูลค่าเป็นเงิน จำนวน 6,135,115 บาท ส่วนต่างที่สามารถช่วยสมาชิกสหกรณ์ ลดต้นทุนการผลิตได้ รวมเป็นเงินจำนวน 954,007 บาท

                   นายสมชัย กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มีแนวคิดว่าหากสหกรณ์การเกษตรที่มีธุรกิจจัดหาปุ๋ยเคมีมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกอยู่แล้ว ได้รับทราบข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เอง ก็จะเป็นผลดีต่อขบวนการหกรณ์ในอนาคต จึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับทราบข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เอง รวมทั้งจะได้ร่วมกันวางแผนการตลาด การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ร่วมกัน เพื่อให้สหกรณ์ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกสหกรณ์ อย่างยั่งยืน ต่อไป

                                                          ปชส.เชียงราย

                                                          28 11 2560

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

 

 

011056
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
50
52
432
10127
1321
1812
11056

Your IP: 54.167.126.106
2018-01-20 14:31
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai