• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานประจำปี 2561  >>ดาวน์โหลด<< 

   ประกาศสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เรื่อง ผลการพิจารณาผู้เสนอราคารับจ้างเหมาบริหาร(บุคคลธรรมดา) เป็นพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2562   >>ดาวน์โหลด<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  ดาวน์โหลด ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิกดาวน์โหลดประกาศ / คลิกดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงรายและขบวนการสหกรณ์จังหวัดเชียงรายร่วมกันจัดการอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ กรรมการ ฝ่ายจัดการ จำนวน 61 แห่ง  ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมืองเชียงราย

          นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560(เพิ่มเติม) จำนวน 10,165,000 บาท และได้รับมอบอำนาจจากจังหวัดเชียงราย ให้ดำเนินการโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ในกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรโดยการลดต้นทุนการผลิต ให้จัดซื้อเครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด มอบให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรเมืองเทิง จำกัด สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด สหกรณ์การเกษตรแม่สรวย จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเวียงป่าเป้า จำกัด เพื่อใช้ในการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และจำหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ ได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยผสม  จนถึงปัจจุบัน สหกรณ์ สามารถผสมปุ๋ยจำหน่ายให้แก่สมาชิกรวมแล้ว จำนวน 451.60 ตัน มูลค่าที่จำหน่ายให้แก่สมาชิกคิดเป็นเงิน 5,181,108 บาท หากต้องซื้อปุ๋ยตามราคาท้องตลาดคิดมูลค่าเป็นเงิน จำนวน 6,135,115 บาท ส่วนต่างที่สามารถช่วยสมาชิกสหกรณ์ ลดต้นทุนการผลิตได้ รวมเป็นเงินจำนวน 954,007 บาท

                   นายสมชัย กล่าวอีกว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้มีแนวคิดว่าหากสหกรณ์การเกษตรที่มีธุรกิจจัดหาปุ๋ยเคมีมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกอยู่แล้ว ได้รับทราบข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เอง ก็จะเป็นผลดีต่อขบวนการหกรณ์ในอนาคต จึงได้จัดโครงการอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์ต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง ได้รับทราบข้อดีของการผสมปุ๋ยใช้เอง รวมทั้งจะได้ร่วมกันวางแผนการตลาด การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ ร่วมกัน เพื่อให้สหกรณ์ช่วยสมาชิกลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ สร้างความเข้มแข็ง มั่นคง เป็นที่พึ่งพาของสมาชิกสหกรณ์ อย่างยั่งยืน ต่อไป

                                                          ปชส.เชียงราย

                                                          28 11 2560

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

050685
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
61
88
149
49722
2178
4087
50685

Your IP: 3.80.32.33
2019-01-21 08:53
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

Untitled 1

จังหวัดเชียงราย เชิญเที่ยวชม มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018