• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

             วันที่ 14 ธันวาคม ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมสหกรณ์ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขปัญหาปลาสลิดในจังหวัดสมุทรสาครล้นตลาด หลังพ่อค้าหยุดรับซื้อปลาสลิด ส่งผลทำให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนค่าอาหารปลาระหว่างรอตลาดเข้ามารับซื้อ เบื้องต้นกรมฯได้ประสานสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด เข้ารับซื้อปลาสลิดจากเกษตรกรแล้ว 75 ตัน เพื่อนำเข้าห้องเย็นรอการแปรรูปและจะกระจายสู่ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ กลไกของสหกรณ์ส่งผลกระตุ้นตลาดปลาสลิดตื่นตัว เริ่มมีพ่อค้าในพื้นที่ทยอยเข้ามารับซื้อปลาสลิดถึงบ่อของเกษตรกร ส่งผลทำให้กลไกตลาดสามารถเดินหน้าได้ตามปกติ

           นายสมชัย  ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกับเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย นำผลผลิตปลาสลิดแดดเดียวจากสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นปลาสลิดแดดเดียวที่ผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ มากระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะผลผลิตล้นตลาด จึงทำให้ราคาตกต่ำ มีผู้บริโภคในจังหวัดเชียงรายที่สนใจสั่งซื้อปลาสลิดแดดเดียว ผ่านเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย มากถึง 800 กิโลกรัม มูลค่ากว่า130,000 บาท แยกเป็นปลาสลิดแดดเดียวเบอร์ ๑ ขนาด ๕-๖ ตัว/กก.ราคา ๒๐๕ บาท ปลาสลิดแดดเดียว เบอร์ ๒ ขนาด ๗ ตัว/กก. ราคา ๑๘๕ บาท และปลาสลิดแดดเดียว เบอร์ ๓ ขนาด ๘ ตัว/กก. ราคา ๑๖๕ บาท เนื่องจากเป็นการกระจายปลาสลิดจากสมาชิกโดยตรงที่ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ราคาจึงต่ำกว่าราคาท้องตลาดในพื้นที่  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาสลิดที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

023444
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
64
82
460
22494
1686
2174
23444

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-20 10:13
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

28072018