• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสาร การเลิก การชำระบัญชี สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร    >>คลิก<< 

  รายงานประจำปี 2561 ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>คลิก<<

  ระบบข้อมูลแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562   >>คลิก<<

  แผนปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย   >>ดาวน์โหลด<<

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการออมเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ คลิก 

  สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Conference เพื่อชี้แจงการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินและการก่อการร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสู  1.กฏกระทรวงฯ คลิก   และ   2. การปฏิบัติตามกฏหมาย ปปง. คลิก  

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

 วันที่ 8 มกราคม 2561 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561ประจำเดือนมกราคม 2561  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอนุกรรมการ นายสมชัย ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นอนุกรรมการ นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ นายมงคล กันทะเตียน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายสมชัย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 130 ล้านบาท ที่ประชุม ได้พิจารณาและอนุมัติให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 สหกรณ์  ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตกาแฟมาแปรรูปจำหน่าย จำนวน 1,300,000.-บาท 2. สหกรณ์การเกษตรแม่สายจำกัด จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร(ASPL) จำนวน 2,000,000.-บาท 3.สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท 4.สหกรณ์ อ.บ.ต.สันกลาง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพาะปลูกข้าว จำนวน 4,000,000.-บาท 5.สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาแปรรูปจำหน่าย  จำนวน 3,500,000.-บาท 6.สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 1,000,000.- บาท 7.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพราะปลูกข้าวจำนวน 2,000,000.- บาท 8.สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย จำนวน 3,500,000.-บาท 9.สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 5,000,000.-บาท 10.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวอีกว่า   คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้ให้แก่ สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย และสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย  รวมทั้งอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ ในการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ที่หลากหลายชนิด ได้แก่ นมถุง (นมส่งตามโครงการนมโรงเรียน) นมถุงที่จำหน่ายในท้องตลาดรสชาติต่างๆ เช่น รสหวาน รสจืด รสสตอเบอรี่ รสช็อคโกแลต และรสผลไม้รวม รวมถึงไอศกรีมนมสดด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาของสมาชิกสหกรณ์ ที่จะได้รับค่าน้ำนมดิบได้ครบและตรงเวลา มีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ของตนสามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สืบไป

ปชส. สหกรณ์เชียงราย รายงาน

10/01/2561

 

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

054301
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
116
100
216
53288
2343
3451
54301

Your IP: 34.226.208.185
2019-02-18 22:38
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai