• 003
  • 007
  • 008

 

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทาง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำประกันของสหกรณ์  คลิก  

  ดาวน์โหลด แบบรายงานสรุปผลสำเร็จจากการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ2561(ปริมาณ มาตราฐาน ข้อบกพร่อง)   คลิก 

  ดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานผลสำเร็จ    คลิก 

  ดาวน์โหลด ฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายของงาน และโครงการฯ   คลิก 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรคนพิการ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย    คลิก 

  ดาวน์โหลด ไฟล์ แบบการขอสนับสนุนงบกลาง ปี2561    คลิก 

  แนวทางในการดำเนินการ CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

  ประกาศ นโยบายการจัดการเรียนรู้ การสอนภายในหน่วยงาน CPD Unit School กรมส่งเสริมสหกรณ์ คลิก 

 VTR ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี2561 คลิก

 VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต่ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน (Version 10) คลิก

 VTR สรัางฝายชะลอน้ำ ณ บ้านห้วยคุณพระ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย คลิก

 

 ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข้าวปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คลิก

1.1 เอกสารการประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) เลขที่....4/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตปุ๋ยแบบอัตโนมัติ พร๎อมอุปกรณ์ จานวน 5 ชุด ตามโครงการเพิ่มผลิตภาพและคุณภาพการผลิตข๎าวปลอดภัย คลิก

banner camara

 วันที่ 8 มกราคม 2561 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2561ประจำเดือนมกราคม 2561  โดยมีนายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานอนุกรรมการ นายสมชัย ใจกว้าง  สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นอนุกรรมการ นายปริญญา สารศิริวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการจัดการสหกรณ์ เป็นอนุกรรมการ นายมงคล กันทะเตียน เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย

          นายสมชัย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับจัดสรรวงเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์  จำนวน 130 ล้านบาท ที่ประชุม ได้พิจารณาและอนุมัติให้สหกรณ์ต่างๆ กู้ในครั้งนี้ จำนวน 10 สหกรณ์  ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตวาวี จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมผลผลิตกาแฟมาแปรรูปจำหน่าย จำนวน 1,300,000.-บาท 2. สหกรณ์การเกษตรแม่สายจำกัด จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่สหกรณ์ตามโครงการเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างภาคเกษตร(ASPL) จำนวน 2,000,000.-บาท 3.สหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท 4.สหกรณ์ อ.บ.ต.สันกลาง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพาะปลูกข้าว จำนวน 4,000,000.-บาท 5.สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาแปรรูปจำหน่าย  จำนวน 3,500,000.-บาท 6.สหกรณ์ชาดอยตุง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 1,000,000.- บาท 7.สหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตขุนตาล จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปเพราะปลูกข้าวจำนวน 2,000,000.- บาท 8.สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย จำนวน 3,500,000.-บาท 9.สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนให้สมาชิกกู้ไปบำรุงดูแลรักษาไร่ชา จำนวน 5,000,000.-บาท 10.สหกรณ์การเกษตรพญาเม็งราย จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาวัสดุการเกษตรปุ๋ยมาจำหน่าย จำนวน 5,000,000.-บาท

สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้กล่าวอีกว่า   คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ในครั้งนี้ให้แก่ สหกรณ์โคนมต้า - สันทรายงาม จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการจัดหาอาหารโคนนมมาจำหน่าย และสหกรณ์โคนมแม่ลาว จำกัด กู้เงินไปเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการรวบรวมน้ำนมดิบมาจำหน่าย  รวมทั้งอนุมัติเงินกู้ให้สหกรณ์โคนมเชียงราย จำกัด  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์ ในการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์ ที่หลากหลายชนิด ได้แก่ นมถุง (นมส่งตามโครงการนมโรงเรียน) นมถุงที่จำหน่ายในท้องตลาดรสชาติต่างๆ เช่น รสหวาน รสจืด รสสตอเบอรี่ รสช็อคโกแลต และรสผลไม้รวม รวมถึงไอศกรีมนมสดด้วย  ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความศรัทธาของสมาชิกสหกรณ์ ที่จะได้รับค่าน้ำนมดิบได้ครบและตรงเวลา มีความเชื่อมั่นในสหกรณ์ของตนสามารถเป็นที่พึ่งได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สืบไป

ปชส. สหกรณ์เชียงราย รายงาน

10/01/2561

 

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

somchai

 facebook

 

027346
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
52
94
676
25767
2013
3575
27346

Your IP: 54.198.27.243
2018-08-18 15:02
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai