• 003
  • 007
  • 008

Zero

spot "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต"

spot 1      spot 2       spot 3

 

ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

   ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย  >> คลิก<<

ปรชาสัมพันธ์ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่2)พ.ศ.2562 >> คลิก<<

ประกาศ  ขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการบ้านสวนสารคาม ๑  >> คลิก<<

 ดาวน์โหลด  เอกสารประกอบการกำหนดจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ Web Conference การปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฏหมายว่าด้วยการป้องกัน           และปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง วันที่ 25 มิถุนายน 2562    >> คลิก<<

 ขอความร่วมมือ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมตอบแบบสำรวจ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

     สำหรับจังหวัดเชียงราย ได้ ที่นี่ >> คลิก<<                สำหรับกรมส่งสเริมสหกรณ์ ได้ ที่นี่ >> คลิก<<

     หรือ สแกน QR Code                                                 หรือ สแกน QR Code

    CRI                                     CPD

  ประชาสัมพันธ์ การขายทอดตลาดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ของสหกรณ์เคหสภานนพเก้ารวมใจ จำกัด   >>คลิก <<  ดาวน์โหลดแผนที่  >>คลิก<< 


  ban 5yearscpd

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 1. การประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คลิก  

1.2 เอกสารแนบท้าย การประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)  จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (4WD) ตามประกาศจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561  คลิก 

banner camara

งบทดลองประจำเดือน 

ปีงบประมาณ 2562

ดาวน์โหลด

กรกฏาคม  2562 
มิถุนายน  2562 
พฤษภาคม  2562 
เมษยน  2562 

มีนาคม  2562 

กุมภาพันธ์  2562 

 

มกราคม 2562 

ธันวาคม 2561 

 

พฤศจิกายน 2561 

ตุลาคม 2561 

 

                         งบทดลองประจำเดือน 

ปีงบประมาณ 2561

 

ดาวน์โหลด

 

กันยายน 2561 

 

สิงหาคม 2561 

กรกฎาคม 2561 

มิถุนายน 2561 

 

พฤษภาคม 2561 

 

เมษายน 2561 

 

มีนาคม 2561 

 

กุมภาพันธ์ 2561 

 

มกราคม 2561
ธันวาคม 2560

พฤศจิกายน 2560

 

ตุลาคม 2560

 

 

ปีงบประมาณ 2560  ดาวน์โหลด
  กันยายน 2560

                 

   สิงหาคม 2560

                 

  กรกฏาคม 2560

                 
   มิถุนายน 2560                  
   พฤษภาคม 2560                  
   เมษายน 2560                  
  มีนาคม 2560                   
  กุมภาพันธ์ 2560                   
  มกราคม 2560                   
   ธันวาคม 2559                   
  พฤศจิกายน 2559                   
  ตุลาคม 2559                   

pichet2

pic new book2pic talk dire2

 

Kamron002

head

 facebook

 

074883
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
33
178
211
73845
2272
4193
74883

Your IP: 18.232.53.231
2019-08-19 00:58
   สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
       899 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง
                จ.เชียงราย 57000
สำนักงาน : 053-711178 
โทรสาร    : 053-711178 ต่อ 14
E-mail     : cpd_chiangrai@cpd.go.th
website   : http://web.cpd.go.th/chiangrai

forking create 02 tn