แสดง # 
ชื่อ ฮิต
เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 2
เชียงราย เดินหน้าทำMOUสหกรณ์ร่วมกับเอกชนรับซื้อข้าวโพดหลังนา 3
ประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการตรวจการสหกรณ์ 2
เชียงราย ยกระดับสหกรณ์ภาคการเกษตรให้เป็นหัวขบวน SMEs 20
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 9
รองอธิบดีฯ ประชุมติดตามนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 23
ผู้ช่วยเลขา รมต.ติดตาม ปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 20
สาธิตการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา 22
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 29
ตามผลโครงการไทยนิยมยั่งยืน สก.สกย.อุตสาหกรรมเชียงราย 24