แสดง # 
ชื่อ ฮิต
จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่3/2562 13
จัดประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร ครั้งที่3/2562 20
สหกรณ์จังหวัดเชียงรายและคณะเดินทางไปในพื้นที่ดอยช้าง 22
ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยระบบสหกรณ์ในพื้นที่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 30
วันสหกรณ์นักเรียน 2562 40
โครงการพัฒนาศักยภาพ สกต ธ.ก.ส.เชียงราย 56
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2562 48
ประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร 42
เปิดงานวันเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 57
ประชุมตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกร 45