แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ตลาดนัดข้าวโพดหลังฤดูทำนา สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 5
เข้าร่วมงานกิจกรรม “วันดินโลก 5 ธันวาคม 2561” 4
ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร5ธันวา 9
ตลาดนัดข้าวโพดหลังฤดูทำนา สหกรณ์การเกษตรแม่สาย 14
ตลาดนัดข้าวโพดหลังฤดูทำนา สหกรณ์การเกษตรเวียงชัย 18
สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 15
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 22
ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 14
ประชุมขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวโพดหลังนาจังหวัดเชียงราย 36
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา 23