แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 2
ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี 3
ร่วมประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา 3
เชียงราย ร่วมสานพลังขับเคลื่อนปลูกข้าวโพดหลังทำนา 4
เสริมขบวนการเงินบัญชีและการขับเคลื่อนเครือข่ายบ้านมั่นคง 14
เปิดแผงจำหน่ายผลไม้ 74
รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ มอบนโยบายด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 81
กิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ 47
โครงการจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรปี 2561 80