วันที่ 7 มิ.ย.2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงาน “ 7 มิถุนายน 2560 วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนโดยมีนายสิน สุทธนู ผู้อำนวยการ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงาน และข้าราชการในสังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย