วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 นายเสนอ ชูจันทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายสำนักงานสหกรณ์การเกษตรเวียงชัย จำกัดโดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นายสุรพล มหาวรรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมจับรางวัลถือหุ้นลุ้นโชคให้กับสมาชิกสหกรณ์