วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเขียงราย เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตร โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1)” พร้อมทั้งมอบโอวาทให้แก่ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ผู้เข้าอบรม จำนวน 98 คน จากผู้แทนสหกรณ์ จำนวน 20 สหกรณ์ โดยมีนายบุญตรง เทพอุดม ประธานชมรมผู้จัดการสหกรณ์ และคณะให้การต้อนรับ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมพิมานอิน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย