วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานประจำปี 2560 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และพนักงานราชการเข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย