6 สิงหาคม 2560 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ให้เกียรติไปตรวจเยี่ยมจุดจำหน่ายลำไยช่วยชาวสวน ที่หน้าสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เปิดขึ้นมาเพื่อช่วยชาวสวนจำหน่ายในราคาเป็นธรรม คัดคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งร่วมกับขบวนการสหกรณ์กระจายลำไยสดช่อ ส่งไปยังจังหวัดปลายทางทั่วประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์