วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายวีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรระดับประเทศและระดับภาคเหนือ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษถึงแนวทางปฏิบัติตามโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานและคณะ ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมืองเชียงราย