วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 นายคำรณ พวงมณี ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต 15,16 เป็นประธานเปิดงานกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ ประจำปี 2561 พร้อมทั้งร่วมพิธีวางพานพุ่มเพื่อสักการะพระฉายาลักษณ์ราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาการสหกรณ์ไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงให้กำเนิดการสหกรณ์ไทย โดยขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย โดยมีนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และบุคลากรจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและ ร่วมงานกว่า 700 คน ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย