วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปูแกงพูนทรัพย์ จำกัด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีนายวิสุทธิ์ จตุรลาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมคณะกรรมการสหกรณ์และฝ่ายจัดการให้การต้อนรับ