วันที่ 22 มีนาคม 2561นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การรวมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร(คลัสเตอร์ปลานิล) โดยมีนางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ และจังหวัดนครพนม ที่มีกลุ่มผู้เลี้ยงปลา และสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงปลา พร้อมทั้งผู้แทนจาก สหกรณ์ประมงพาน จำกัด สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลาบ้านต้ำเมืองพะเยา จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย จำกัด ให้การต้อนรับ และเข้ารับการสัมมนาระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอินคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย