วันที่ 2 เมษายน 2561 นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในที่ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำเดือน เมษายน 2561 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ข้าราชการ และพนักงานราชการ เข้าประชุม โดยพร้อมเพรียงกันณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งร่วมกันบันทึกภาพหมู่เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนประจำปี 2561