นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ช่วยกระจายสับปะรถออกแหล่งผลิต ตั้งแต่วันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 จำนวน 145.5 ตันเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวน