วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการจัดตั้งธนาคารข้าวในสถาบันเกษตรกรปี 2561 และบรรยายพิเศษให้แก่ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรเชียงแสน จำกัด โดยนายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางดุษณีย์ภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และคณะให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย