สำนักงานสหกรณ์เชียงราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันนี้ (10 สิงหาคม 2561) นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย นำข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ซึ่งจัดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเชียงราย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างจิตสำนึกให้ทุกส่วนราชการช่วยกันรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ราชการ สร้างความประทับใจให้กับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ และแสดงออกถึงความรักความสามัคคีของบุคลากรในสำนักงาน โดยเริ่มต้นทำความสะอาดที่บริเวณลานอเนกประสงค์ ขัดทำความสะอาดรั้วและประตูด้านหน้าสำนักงาน ทางเดินโดยรอบสำนักงาน ภายในสำนักงาน สนามหญ้าหน้าสำนักงาน รวมทั้งมีการตัดตกแต่งกิ่งไม้ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงามอีกด้วย