วันนี้ (22 สิงหาคม 2561) นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย มอบหมายให้นางดุษณีภรณ์ บุญพุ่มพวง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เปิดแผงจำหน่ายผลไม้ ลำไย เงาะ กระท้อน แก้วมังกร กล้วยน้ำว้า ฯลฯ คุณภาพดี ราคาถูก เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลไม้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์อีกช่องทางหนึ่ง ณ บริเวณหน้า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย โดยจัดจำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561