วันที่6กันยายน2561 นายเจริญชัย เชื้อสะอาด เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพการหนุนเสริมขบวนการเงินบัญชีและการขับเคลื่อนเครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองเชียงราย
ตามโครงการบ้านมั่นคง