รายงานการประชุมประจำเดือน สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย
  ประจำปี 2560
       วันที่                        สถานที่
8 พฤศจิกายน 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
11 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
6  กรกฎาคม 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
2  มิถุนายน 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
18 พฤษภาคม 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
24 มีนาคม 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
20 กุมภาพันธุ์ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
7 กุมภาพันธุ์ 2560 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
   
  ประจำปี 2559
          วันที่                               สถานที่
27 ธันวาคม 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
25 พฤศจิกายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
19 ตุลาคม 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
22 กันยายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
22 สิงหาคม 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
30 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
2 มิถุนายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
11 เมษายน 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
14 มีนาคม 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF
18 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ดาวน์โหลด PDF