วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายประยูร  อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดตั้งกลุ่มอาชีพตามสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยระบบสหกรณ์ในพื้นที่ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนางนอน 

อ่านเพิ่มเติม...

นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดเชียงราย และคณะ เดินทางไปในพื้นที่ ดอยช้าง เพื่อร่วมสังเกตการณ์ และให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมในการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นสหกรณ์ให้ แก่ผู้นำเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ บนดอยช้าง

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 7 มิ.ย. 2562 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมจัดงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน “ 7 มิถุนายน 2562”

อ่านเพิ่มเติม...