เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทัสสนมหาเถร ป.ธ.6)

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 12 กันยายน 62 เวลาประมาณ 10.00 น. นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ ตำบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จังหวัดเชียงราย จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2562ประจำเดือนกรกฏาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อ วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จังหวัดเชียงราย เปิดมหกรรมสินค้าสหกรณ์ “มหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย ร่วมใจลดค่าครองชีพ”

อ่านเพิ่มเติม...

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย จัดประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2562 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม...