ข่าวประชาสัมพันธ์

1495694362 PLAY การกำหนดระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์  คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY แผนการเตรียมความพร้อมลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านการเกษตร ประจำปี 2560  คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAY ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561  แจ้งชื่อพร้อมเอกสารภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2560  รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่ 20170504102812 1353319475

1495694362 PLAYเอกสารประกอบการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกที่นี่

 1495694362 PLAYช่องทางการร้องเรียนของสำนักงาน ป.ป.ท คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYร่างตัวอย่างในการกำหนดข้อบังคับว่าด้วยการตรวจสอบกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYทำเนียบส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศออนไลน์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYการจัดการความรู้ (KM) คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 1495694362 PLAYประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 1495694362 PLAYประชาสัมพันธ์ศูนย์รวมแอพพลิเคชั่นเพื่อการเกษตรสำหรับเกษตรกรและผู้ที่สนใจ คลิกเพื่อดูรายละเอียด 

 1495694362 PLAYการบันทึก CPD CARD ระบบใหม่  เข้าบันทึก CPD CARD ระบบใหม่(CLICK ที่นี่) 

 1495694362 PLAYระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (CLICK ที่นี่) และ คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ (CLICK ที่นี่)

 1495694362 PLAYระบบเกณฑ์การวัดพื้นฐานความเป็นสหกรณ์  เข้าระบบเพื่อบันทึกผล (CLICK ที่นี่) 

 1495694362 PLAYเอกสารคู่มือโปรแกรม VERSION 2 (CLICK ที่นี่) หากมีปัญหาในการใช้งาน หรือมีข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ สามารถส่งข้อมูลมาได้ที่ E-MAIL : WORANARIN_IM@CPD.GO.TH

original 1406902522234

 

DSC 0500 512

                วันนี้ (25 ก.ย.60) นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยนางศรีจรรยา สดศิริวิรัฐ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี และนายประสาน พะนอจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการค้าว่าด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าสหกรณ์

timeline 512

          วันที่ 20 กันยายน 2560 นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้  นางสาวชมพู่ เล้าโสภาภิรมย์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยทีมงาน กลุ่มจัดตั้งเเละส่งเสริมสหกรณ์ เเละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2  ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ วัดหนองเเช่เเว่น ต.มาบโม่ง อ.พานทอง  จังหวัดชลบุรี

DSC 0002 512

          วันนี้ (14 ก.ย.60) นายประทีป หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี  ได้มอบหมายให้นายนทพล ทรงเจริญ  นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในเมือง ณ บริเวณข้างสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

767822 512

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ นางสุวรรณา ทวีกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) จังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

   DSC 0011 512

      วันที่ 11 กันยายน 2560  นายประทีป หนูวรรณะ  สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อรับทราบเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และตรวจประเมินสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด และรายงานผลการตรวจประเมิน  ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

6918 512

วันที่ 8 กันยายน 2560  นายประทีป  หนูวรรณะ สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด ดำเนินงานครบรอบ  24 ปี  โดยมี พล.ร.ต. วรรณ์ลบ  ทับทิม รองประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ จำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ กรมสรรพาวุธทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

วิดิโอข่าวกิจกรรม

 

     
     
     BOAC 07           BOAC 05      facebook01