ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ

แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 คุณลักษณะเฉพาะและ
ราคากลาง

  

 

ope logo 1
                                 

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items