ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 ประกาศจังหวัดชุมพร 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด ๑๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ตามกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถตักล้อยาง 

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา      
 

    

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items