ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดชุมพร 
เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.

หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

 ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา      


 

download

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items
  • ภาพแสดงหน้าเว็บตรงกลาง
  • ภาพแสดงหน้าเว็บตรงกลาง
  • ภาพแสดงหน้าเว็บ กลาง
  • ภาพแสดงหน้าเว็บ กลาง
  • ภาพแสดงหน้าเว็บ กลาง
  • ภาพแสดงหน้าเว็บ กลาง