ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด 
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเครื่องชั่งน้ำหนักรถบรรทุกอิเล็กทรอนิกส์ พิกัด ๖๐ ตัน
พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน ๑ รายการ 
 
ประกาศผู้ชนะราคา  
 

 ประกาศสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงคลุมลานสต๊อกปาล์ม   

ประกาศยกเลิกการประกวดราคา ลว.๙ เมษายน ๒๕๖๑  
ประกาศผู้ชนะราคา   

 ประกาศสหกรณ์การเกษตรเมืองชุมพร จำกัด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโกดัง ขนาด ๓๔๐ ตารางเมตร  
ประกาศผู้ชนะราคา  

 ประกาศสหกรณ์กองทุนสวนยางสมบูรณ์พัฒนา จำกัด
เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ผลิตหมอนยางพารา  
ประกาศผู้ชนะราคา  
 ประกาศสหกรณ์การเกษตรท่าแซะ จำกัด
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลานเทปาล์มน้ำมัน ขนาด ๓๐x๓๐ เมตร  
ประกาศผู้ชนะราคา  

 ประกาศจังหวัดชุมพร 
เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถตักล้อยาง ขนาด ๑๐๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน
ตามกิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่จังหวัดชุมพร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
ายละเอียดราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะของรถตักล้อยาง 

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา   

ประกาศจังหวัดชุมพร 

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี.
หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน ลว. ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐    
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง    

ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา       

                          
                   

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items