ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศจังหวัดชุมพร 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี. ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
 ราคากลางและคุณลักษณะ
 

 ประกาศจังหวัดชุมพร
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล)
ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 


 

                          
                   

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items