อยากให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

สอบถามปัญหาแสดงความคิดเห็นทั่วไป ต่างๆ

Moderator: cpdthadmin

สหกรณ์ภาคการเกษตร
โพสต์: 2
ลงทะเบียนเมื่อ: เสาร์ 21 เม.ย. 2018 5:36 am

อยากให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย สหกรณ์ภาคการเกษตร » เสาร์ 21 เม.ย. 2018 5:48 am

เรียนท่านผู้บริหาร ด้วยในขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดเงินอุดหนุนลงมาให้กับสหกรณ์ภาคการเกษตร โดยให้สหกรณ์สมทบด้วยส่วนหนึ่ง
และให้ทางสหกรณ์ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบุคคลากรของสหกรณ์นั้น ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเลยครับ ถึงจะมีระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่สหกรณ์ถือใช้ก็จริง แต่แนวทางปฏิบัติ หรือแบบฟอร์ม หรือ อะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งยังแบ่งออกเป็น หลายวิธี คือ วิธีพิเศษ สอบราคา ประกวดราคา และการตกลงราคา
คืออยากให้ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์จัดอบรมเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์บ้าง เพราะทางสหกรณ์จังหวัดก็ให้คำแนะนำได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ คนโน้นพูดแบบนี้ คนนี้พูดแบบนั้น แก้แล้วแก้อีก คืออยากให้มีแนวทางที่มันแน่นอน ถือปฎิบัติได้จริง
ฝากด้วยครับท่าน จัดอบรมให้หน่อย เชื่อว่างบที่จะนำมาอุดหนุนให้กับสหกรณ์ ยังมีอีกเยอะ ต่อไปก็คงได้ จัดซื้อจัดจ้างอีกหลายครั้ง หลายครา
ฉะนั้นอยากฝากไปถึงผู้บริหารในกรมด้วยครับ นำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วย ขอบพระคุณครับ :D :D :D

ภาพประจำตัวสมาชิก
cpdadmin
Administrator
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 23 เม.ย. 2017 3:06 pm

Re: อยากให้มีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

โพสต์โดย cpdadmin » ศุกร์ 18 พ.ค. 2018 3:01 pm

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องขอขอบคุณทางสหกรณ์ที่เห็นความสำคัญเกี่ยวกับการจัด
ฝึกอบรม เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากรของสหกรณ์ ซึ่งในแต่ละปี กรมฯ และสันนิบาต
สหกรณ์ ได้มีการจัดฝึกอบรมให้กับทางสหกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต่อการบริหาร
จัดการสหกรณ์โดยทั่วไป เช่น การบริหาร สินเชื่อ การสหกรณ์ ธรรมาภิบาล การบริหาร
ความเสี่ยง การใช้ข้อมูลทางการเงินในการบริหารจัดการ และอื่น ๆ เพื่อทำให้การบริหาร
จัดการสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน
สหกรณ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้จัดการสหกรณ์ หัวหน้างานของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่
ของสหกรณ์ ซึ่งในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทางสหกรณ์สามารถดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างได้ตามปกติ อย่างที่เคยปฏิบัติมา เพียงแต่ในกรณีนี้ ทางสหกรณ์ต้องดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการด้วย

ซึ่งในขณะนี้ กรมฯ ได้เตรียมจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อเป็นการให้ความรู้กับบุคลากร
ของสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์ สำหรับการจัดเก็บ รวบรวม และแปรรูป
ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการของสถาบันพัฒนากรรมการและ
ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ซึ่งหากกรมฯ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งให้ทางสหกรณ์ทราบ
และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าวต่อไป

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2669 3647
e-mail : cpd_icdd@cpd.go.th


ย้อนกลับไปยัง “ความเห็นประเด็นทั่วไป”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 1