ขอสอบถาม เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

สอบถามปัญหาแสดงความคิดเห็นทั่วไป ต่างๆ

Moderator: cpdthadmin

อมร มุ่งค้ำกลาง
โพสต์: 1
ลงทะเบียนเมื่อ: พฤหัสฯ. 12 ต.ค. 2017 1:54 pm

ขอสอบถาม เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

โพสต์โดย อมร มุ่งค้ำกลาง » พฤหัสฯ. 12 ต.ค. 2017 2:00 pm

การขอแก้ไข ข้อบังคับของสหกรณ์ ต่อที่ประชุมใหญ่ หากข้อความที่ขอแก้แล้วไปขัดกับหลักสหกรณ์ สามารถแก้ได้หรือไม่ โดยที่ไม่ขัดต่อกฏหมาย

ภาพประจำตัวสมาชิก
cpdadmin
Administrator
โพสต์: 9
ลงทะเบียนเมื่อ: อาทิตย์ 23 เม.ย. 2017 3:06 pm

Re: ขอสอบถาม เรื่อง การแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์

โพสต์โดย cpdadmin » อังคาร 17 ต.ค. 2017 3:58 pm

จากการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้รับคำตอบ ดังนี้

กระบวนการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับและกำหนดเป็นวาระเพื่อพิจารณา
โดยข้อความที่จะขอแก้ไขจะต้องไม่ขัดกฎหมายสหกรณ์ หลักการสหกรณ์และกฎหมายอื่น

2. เมื่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาแล้วเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับตามที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอ จะต้องใช้มติไม่น้อยกว่า
สองในสามของสมาชิกที่มาประชุม ซึ่งในเบื้องต้น สมาชิกในที่ประชุมใหญ่อาจทราบหรือไม่ทราบว่าข้อความที่ขอแก้ไขจะขัดต่อ
กฎหมายสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และกฎหมายอื่นหรือไม่ก็ได้

3. สหกรณ์จะต้องเสนอข้อบังคับที่จะขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์ เพื่อพิจารณารับจดทะเบียนภายใน 30 วัน นับแต่วันประชุมใหญ่
ซึ่งจะเป็นหน้าที่ของนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาว่า ข้อความที่จะรับจดทะเบียนขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และกฎหมายอื่นหรือไม่
ถ้าเป็นการขัดกฎหมายสหกรณ์ หลักการสหกรณ์ และกฎหมายอื่น ก็จะต้องไม่รับจดทะเบียนข้อบังคับดังกล่าว

ซึ่งหากต้องการทราบรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2281 7226 , 0 2282 5042 และ 0 2282 6595
e-mail : cpd_rlo@cpd.go.th


ย้อนกลับไปยัง “ความเห็นประเด็นทั่วไป”

ผู้ใช้งานขณะนี้

สมาชิกกำลังดูบอร์ดนี้: ไม่มีสมาชิกใหม่ และบุคลทั่วไป 0