ข่าวสาร / กิจกรรม

  • การสัมมนาทางวิชาการประจำปี ของการประกาศใช้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำปี 2557 และเข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานต้นแบบฯ ll รายละเอียด
  • มอบโล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ปฎิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสดีเด่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ll รายละเอียด
  • การอบรม หัวช้อ "ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ" ll เอกสารแนบ
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อบริการของศูนย์สารสนเทศ ll ปี 2555 ll ปี 2556
rtblue บทความ อ.33/2560 เรื่อง บริษัทกำจัดหนี้
rtblue บทความ อ.32/2560 เรื่อง ผมทำถูกต้องแล้วครับ
rtblue บทความ อ.31/2560 เรื่อง รู้สิทธิของตัวเอง
rtblue บทความ อ.30/2560 เรื่อง อยากไป แต่ไม่ได้ไป
rtblue บทความ อ.29/2560 เรื่อง ทำเอาตกใจ
rtblue บทความ อ.28/2560 เรื่อง ทำไมถนนวุ่นวายจัง
rtblue บทความ อ.27/2560 เรื่อง อยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน
rtblue บทความ อ.26/2560 เรื่อง ร้องเรียนได้ ไม่ต้องกลัว
rtblue บทความ อ.25/2560 เรื่อง เกือบไม่ได้บำนาญ
rtblue บทความ อ.24/2560 เรื่อง ตรวจกันบ้างหรือเปล่า
rtblue บทความ อ.23/2560 เรื่อง ข้อมูลที่ส่งให้ศาล...เปิดเผยได้หรือไม่
rtblue บทความ อ.22/2560 เรื่อง ขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง
บทความ อ.21/2559 เรื่อง ถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา
บทความ อ.20/2560 เรื่อง โดนรื้อบ้านครับ !
บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ!!! ได้หรือไม่???
บทความ อ.19/2560 เรื่อง ทำไมไม่เลือกผม
บทความ อ.18/2560 เรื่อง คำให้การของผม...ขอนะ
บทความ อ.17/2560 เรื่อง ฟังเสียงฉันบ้าง
บทความเรื่อง จะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด
เรื่อง คุยกันดี ๆ ก็น่าจะได้ (ข้อมูล)
บทความ อ.9/2560 เรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน
บทความ อ.8/2560 เรื่อง อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม
บทความ อ.7/2560 เรื่อง  ไม่ให้ เพราะจะเอาไปร้องเรียน
ข่าวที่ 1/2560 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
เรื่อง ศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก
บทความ อ.6/2560 เรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ
บทความ อ.5/2560 เรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า
บทความ 4/2560 เรื่อง ผมสาหัส แต่หมอบอกบาดเจ็บ
เรื่อง ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
บทความ อ.3/2560 เรื่อง ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157
บทความ อ.2/2560 เรื่อง ปล่อยน้ำเน่า เข้าบ่อปลา
บทความ 1/2560 เรื่อง น้ำที่คุณดื่ม สะอาดไหม ?
เรื่อง ขอประวัติคนไข้ที่เสียชีวิตแล้ว
บทความ อ.94/2559 เรื่อง แค่ขนดิน ทำไมถึงเดือดร้อน
บทความ อ.93/2559 เรื่อง ทำไมฉันเสียแพง
บทความ อ.92/2559 เรื่อง เขตทหาร...เข้าได้
เรื่อง ขอตรวจสอบความโปร่งใส
บทความ อ.91/2559 เรื่อง อยากรู้ นายกไปไหน
บทความ อ.90/2559 เรื่อง ขอให้ตำรวจรื้อฟื้นคดี
บทความ อ.89/2559 เรื่อง ความคุ้มครอง ของชาวคอนโด
เรื่อง เรื่องนี้...ร้องเรียนได้มั้ย
เรื่อง โบนัส ... เป็นเหตุ
บทความ อ.88/2559 เรื่อง อยากรู้จัง เรื่องอาหารกลางวันเด็ก
บทความ อ.87/2559 เรื่อง ไม่ยอมใช้แบบคำขอ
คำวินิจฉัย ที่ สค 50/2559 เรื่อง อย่ายอม (ตก) เป็นเหยื่อ
เรื่อง ข้อมูลการประกวดราคา
บทความ 76/2559 เรื่อง ผลเป็นอย่างไร จะแจ้งให้ทราบต่อไป !
บทความ 75/2559 เรื่อง ของผมมี อย. ครับ
บทความ เรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทธรณ์ได้หรือไม่
บทความ อ.74/2559 เรื่อง ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือน เปิดเผยอะไรได้บ้าง
บทความ อ.71/2559 เรื่อง ขอสำเนาแผ่น ดี วี ดี เก็บค่าธรรมเนียมได้เท่าไร
บทความ อ.68/2559 เรื่อง คุณหมอคนเก่ง