วันอาทิตย์, 25 กุมภาพันธ์ 2561

คำรับรองการปฏิบัติราชการและการรายงานผล กรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.  2558
  คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน)
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ(รอบ 9 เดือน)
  รายงานผลคำรับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 6 เดือน)
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  คำรับรองปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คำรับรองการปฏิบัติราชการแต่ละหน่วยงาน กรมส่งเสริมสหกรณ์
  คู่มือการปฏิบัติงานและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
  ร่างคู่มือการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6781086440307
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 นางวนิดา  รุ่มโรย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
E-mail : winida_r@cpd.go.th
ิดต่อ : 02-6285148 ภายใน 556

          

ฺBest Practices 2560

ช่องทางบริการG11
G13ติดต่อหน่วยงาน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

02-628-5148 #ภายใน 556(ห้องผอ.)
02-281-7002 #ภายใน 271
02-628-5143 #ภายใน 827

02-628-5143,02-281-7002

email group02

fackbook g03

lineG 01

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 
W1
W3
W4
W2
W5
W7
W6
W8
 

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม

023027

Your IP: 54.226.76.27
2018-02-25 21:09