เอกสารเผยแพร่

bullet greenแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ (เผยแพร่เมื่อ: 23 พฤศจิกายน 2560) new4
bullet greenแผนปรับปรุง/พัฒนาการให้บริการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 

        - แผนที่ 1 การพัฒนาด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ new4
        - แผนที่ 2 การพัฒนาด้านช่องทางการติดต่อสื่อสาร new4
bullet greenวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย การให้บริการ ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดnew4
bullet greenรูปแบบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (annual report) ไฟล์ประกอบ (FormAnnualReport2560FormCoopandAgriGroup)new4
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "การขับเคลื่อน Samart Agricultural Curve ปี 2561"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย "แนวทางการบริหารและจัดทำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562"
bullet greenเอกสารประกอบการบรรยาย โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ"แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561"

tab activityicon all cat

ban moac

กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1,065 ตัว เพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ จังหวัดนครปฐม (31 ก.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ จัดพิธีลงนาม MOU การซื้อ – ขาย แพะมีชีวิตเพื่อการบริโภค ระหว่าง เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะแห่งประเทศไทย กับ บริษัท พรีโม อะโกร เวนเชอร์ ประเทศมาเลเซีย หนุนสร้างมาตรฐานเปิดตลาดการค้าสัตว์เลี้ยง เพื่อการบริโภคในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (31 ก.ค. 2560)
รัฐมนตรีเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานการณ์น้ำท่วม จ.สกลนคร หลายพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดแล้ว หากไม่มีฝนเพิ่มคาดเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 7 วัน (31 ก.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ คิกออฟโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ยิ่งใหญ่ พร้อมกันทั่วประเทศ ณ ศพก. จ.ลพบุรี (27 ก.ค. 2560)
ฝนชุกเตรียมรับมือโรคใบจุดดำกุหลาบ : กรมวิชาการเกษตร แนะวิธีรับมือโรคใบจุดดำ สามารถพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของกุหลาบ (27 ก.ค. 2560)
ตัวแทนเครือข่ายหนี้สินชาวนาพร้อมใจตบเท้าบุก ก.เกษตรฯ ให้กำลังใจรัฐมนตรีเกษตรฯ เดินหน้าบอร์ดกฟก.เฉพาะกิจ เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สิน “บิ๊กฉัตร” รับปากเตรียมเสนองบ 3,000 ล้านแก้หนี้เกษตรกรให้แล้วเสร็จตามกรอบ 180 วัน (27 ก.ค. 2560)
“รัฐมนตรีเกษตรฯ” เผยการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามแนวทางยุทธศาสตร์น้ำ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เดินหน้าเกินเป้า พร้อมสั่งกรมชลฯ พร้อมรับมือพายุโซนร้อน “เซินกา”(SONCA) ย้ำทุกโครงการชลประทานในพื้นที่เสี่ยงภัยให้จับตาอย่างใกล้ชิด (27 ก.ค. 2560)
กระทรวงเกษตรฯ เผยความก้าวหน้า "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน” อนุมัติแล้ว 24,168 โครงการ (27 ก.ค. 2560)

วีดีทัศน์ผู้บริหาร

policy61 cpd60
 นโยบายในการกำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์ : สัมภาษณ์ 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
 ผลการดำเนินงานกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2560 และยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561
 newcpdth7 19may2560  Taxicooperative 9may2560
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เร่งแก้ไขพ.ร.บ.สหกรณ์ 
คุมเข้มสหกรณ์ออมทรัพย์
 รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน ในประเด็น การกำกับสหกรณ์
แท็กซี่ให้การควบคุมสมาชิกและผู้ขับขี่รถแท็กซี่สหกรณ์