ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดของทางราชการ จำนวน 59 รายการ new4
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenแผนพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อรถตักล้อยาง ขนาดไม่น้อยกว่า 177 แรงม้า จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรนาคู จำกัด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet green
ประกาศสหกรณ์การเกษตรยางตลาด จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.กาฬสินธุ์ จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenประกาศสหกรณ์การเกษตรคำม่วง จำกัด เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง 
bullet greenการเสนอราคาโครงการงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2

tab activityicon all cat

Infographic ชุด ข้าราชการไทยจะทำให้รัฐธรรมนูญเดินหน้าได้อย่างไร

info1 info2 info3
 ตอนที่ 1  ตอนที่ 2   ตอนที่ 3
info4 info5 info6
 ตอนที่ 4  ตอนที่ 5  ตอนที่ 6