• 11
  • 12
  • 13
  • 14

  

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านก่ารคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ newpost

ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ 

- ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลธรรมดา เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานบริการขับรถยนต์ จำนวน 1 ตำแหน่ง  
 
- ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  

 
 - ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

- ประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 


  -  ระกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  

 

 

 

 

 

banner34

 

 
vdo   วิดีทัศน์