ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองทางการเงิน

 

 

 

new2561

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 

โทรศัพท์ 0 4281 1274

โทรสาร 0 4281 3220

IP Phone *302

 

กลุ่มงาน         เบอร์ติดต่อ
ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 4281 1274 ต่อ 11
กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 0 4281 1274 ต่อ 16
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 0 4281 1274 ต่อ 14 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์ 0 4281 1274 ต่อ 15
กลุ่มตรวจการสหกรณ์
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 -
กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 -

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad