ข่าวประชาสัมพันธ์

 งบทดลองทางการเงิน

 

 

 

new2561

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าประชุมเพื่อเตรียมรับการติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนบูรณาการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯประจำปี 2562 รอบที่ 1 ในวันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเลย

cpd bandcad bandkaset band

ban coopshopthban km cpdco opclick logo

facebook iconmaster guiad