visionbanner4

prachasumpan promotion

S 69714031

banner1banner2banner3banner4banner5banner6banner7banner8

 

Clipboard Plan icon rubsamuk

- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คลิ๊ก

- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์  คลิ๊ก
- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบปฎิบัติ พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คลิ๊ก

- ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ คลิ๊ก

 

newsss

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เลขที่ 114 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

โทร.053-611332 โทรสาร.053-611518 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิค cpd_maehongson@cpd.go.th