ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอคาคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉางเอนกประสงค์
  และลานตากผลผลิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   คลิกเพื่อดูรายละเอียด    giphy
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉางเอนกประสงค์และลานตากผลผลิต
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)      คลิกเพื่อดูรายละเอียด    
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างฉางเอนกประสงค์และลานตากผลผลิต
  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง สอบราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง  คลิกเพื่อดูรายละเอียด คุณสมบัติ (TOR)     
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง ประกวดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และตัดแต่งซากสัตว์
  ห้องเย็นเก็บรักษาและบ่มเนื้อ เข้าสู่มาตรฐาน GMP พร้อมอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
     
  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร  เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์และตัดแต่งซากสัตว์ ห้องเย็นเก็บรักษาและบ่มเนื้อ
  เข้าสู่มาตรฐาน GMP พร้อมอุปกรณ์  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
    คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

 

news activity re4

 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ
 • สไลด์กลางเว็บ