ประกาศ

  • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัด มุกดาหารจำนวน 1 อัตรา  อ่านประกาศ giphy
  • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เดิม) ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  อ่านประกาศ giphy
  • ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารจังหวัดมุกดาหาร 

             LOGO 36 Year Mukdahan1                             LOGO 36 Year Mukdahan1

          (ภาษาไทย)                            (ภาษาอังกฤษ)

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items