ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดงเย็น  
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศและเอกสารประกวดราคา         giphy
  • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยนิคมสหกรณ์ดอนตาล  
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศและเอกสารประกวดราคา          giphy
  • ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมารักษาความปลอดภัยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1,2  
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ประกาศและเอกสารประกวดราคา         giphy

 

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items