• Banner 1
  • banner 3
  • banner 4
  • banner 2

ประกาศ


                                    img011

1496931015 ic play arrow 48px

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง 
นักวิชาการมาตรฐานสินค้า สังกัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร     news         giphy

1496931015 ic play arrow 48px

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย

จังหวัดมุกดาหารขอความร่วมมือส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอเผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอ LED และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตาม ความเหมาะสมตลอดช่วงการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 โดยสามารถเข้าถึงได้ตามลิงก์ https://goo.gl/e2rtny    

1496931015 ic play arrow 48px

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   

  news         giphy

1496931015 ic play arrow 48px

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ คร้ังที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า   

  news         

1496931015 ic play arrow 48px

ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
ตำแหน่ง นักวิชาการมาตรฐานสินค้า     

news         

 

news activity re4

×

แจ้งให้ทราบ

There is no category chosen or category doesn't contain any items

เอกสารดาว์นโหลดของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

 

เอกสารกู้สำหรับสหกรณ์ (กพส.)

เอกสารการทำนิติกรรม (กพส.)