การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ

ประจำเดือน  กันยายน 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน  สิงหาคม 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน  กรกฎาคม 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน  มิถุนายน 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน  พฤษภาคม 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน  เมษายน 2561
รายงานงบทดลอง


ประจำเดือน มีนาคม 2561
รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลอง

ประจำเดือน มกราคม 2561

รายงานงบทดลอง 

ประจำเดือน  ธันวาคม 2560
รายงานงบทดลอง