วันที่ 10 มกราคม 2562 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้นายพิเชฎฐ์ เพชรฤทธิ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 มอบข้าวสาร น้ำดื่ม แก่สมาชิก สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาน้อย จำกัด ที่ประสบภัยพายุ ปาบึก ณ บ้านม่วงงาม หมู่ที่ 16 ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช