ข่าวประชาสัมพันธ์

bullet blackประชาสัมพันธ์ สหกรณ์การเกษตรถาวรพัฒนา จำกัด เรื่อง รับสมัครพนักงาน คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560" คลิ๊กดูรายละเอียดNEW2

bullet blackนโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ 20 ปี(พ.ศ.2560-พ.ศ.2579) คลิ๊กดูรายละเอียด

bullet blackนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (Organizational Governance) คลิ๊กดูรายละเอียด

 

Untitled 2

tri

 

 

tab policy moac

 

bullet blackสรุปข้อมูลสวนส้ม ส.ป.ก. เชียงใหม่ คลิ๊กดูรายละเอียด NEW2

bullet blackแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ปี พ.ศ.2560-2564 คลิ๊กดูรายละเอียด 

สรุปข้อมูลสวนส้ม ส.ป.ก. เชียงใหม่ คลิ๊กดูรายละอียด

 

system

 

                    0102
                    0304
                    05 06

banner anti coruption
logo3
          logo2 logo        logo 1  

Untitled 1